Info. pre odberateľov
Vitajte na stránkach spoločnosti GALANTATERM  spol. s r.o.

 

 

 

Home
Up
Aktuality
Fotogaléria
Kontakty
Enviro

 
Všeobecné informácie    Dozorná rada spoločnosti   Rozhodnutie o určení maximálnej ceny tepla   Zoznam odberateľov  Štandard kvality
 
  
 

Informácie pre odberateľov:

  Oznámenie pre odberateľov:

Spoločnosť Galantaterm s r.o. Galanta ako výrobca nie je v zmluvnom vzťahu s vlastníkmi bytov v bytových domoch do ktorých dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu. Distribučnú sieť vlastní len po päty domov, všetky ostatné zariadenia (vnútorné vedenia, radiátory, merače spotreby tepla) spravujú správcovské spoločnosti (spoločnosť Bysprav s r.o. a SBD Sládkovičovo a Galanta so sídlom v Galante) .

Všetky sťažnosti a problémy súvisiace s vykurovaním a dodávkou teplej úžitkovej vody sa vybavujú prostredníctvom správcov budov (Bysprav, s.r.o. Galanta a  Stavebné bytové družstvo Galanta a Sládkovičovo so sídlom v Galante).