Zoznam odberateľov
Vitajte na stránkach spoločnosti GALANTATERM  spol. s r.o.

 

 

 

Home
Up
Aktuality
Fotogaléria
Kontakty
Enviro

 

 Všeobecné informácie  Informácie pre odberateľov  Dozorná rada spoločnosti   Rozhodnutie o určení maximálnej ceny tepla Štandard kvality

Odberatelia:

 

Spoločnosť Galantaterm vstupuje na trh s energiou ako výrobca. Tepelnú energiu využíva na účely vykurovania a výrobu teplej úžitkovej vody, ktoré  dodáva odberateľom - správcom bytových domov a iným organizáciam.

 

Naši odberatelia:

 1. Bysprav s.r.o.
 2. Bugyi Jozef
 3. Contesta s.r.o. Bytové domy Hodská 89 – 91
 4. Facility Group s.r.o . Bytové domy Hodská 93 – 95 (predtým Váš správca s.r.o.)
 5. Facility Group s.r.o . Bytové domy Hodská 107 – 109
 6. Facility Group s.r.o. Bytové domy Hodská  119-121-123
 7. Galandia - tepelne využitá geotermálna voda obsahujúca zvyšok tepla pre energetické účely – v súčasnosti je dodávka využitej geotermálnej vody  prerušená na žiadosť odberateľa
 8. Gastrocentrum s.r.o.
 9. Hauková Anna  (pre obytný dom Česká 1429/21, 23,25)
 10. KOI CARP SLOVAKIA s.r.o. ( predtým HPL s.r.o.)
 11. Kaskády - tepelne využitá geotermálna voda obsahujúca zvyšok tepla pre energetické účely
 12. Materská škola – Óvoda Sever 
 13. NsP Sv.Lukáša Galanta a.s.
 14. Patria –Domov dôchodcov v Galante
 15. Pohoda seniorov s.r.o. pre Domov sociálnej starostlivosti v Galante
 16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ( RÚVZ)
 17. SBD Sládkovičovo a Galanta so sídlom v Galante
 18. Skyfit s.r.o.
 19. Trimont Slovakia s.r.o
 20. Technospol Slovakia s.r.o.
 21. Základná škola Gejzu Dusíka