Galantaterm spol.  s r.o.

Dozorná rada spoločnosti :

MUDr. Ervín Chomča - predseda DR

Ing. Roland Karkó- podpredseda DR

Dr. Einar Gunnlaugsson - člen DR

Ing. Oto Halás - člen DR

Aktuality

image 1
Spoločnosť Galantaterm spol. s r.o. zrealizuje projekt "Komplexná rekonštrukcia rozvodov sústavy CZT na sídlisku Sever v Galante."  Cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti využívania geotermálnej enrgie ako primárneho energetického zdroja na výrobu tepla a TÚV.

 
V roku 2009 spoločnosť Galantaterm s r.o. Galanta vstúpila do projektu Geothermal  Communities cieľom ktorého bolo demonštrovať najlepšie dostupné technológie pre využitie geotermálnej energie v kombinácii s inovatívnymi energetickými opatreniami na zvýšenie účinnosti a integrácie ďalších obnoviteľných zdrojov energie v troch rôznych lokalitách (Maďarsko –Mórahalom, Slovensko – Galanta, Taliansko – Montieri).

Po šiesťdesiatich mesiacoch trvania dňa 31. 12. 2015 bol projekt GEOCOM úspešne ukončený. V rámci projektu pre spoločnosť GALANTATERM s r. o. Galanta bola vypracovaná projektová dokumentácia reinjektážneho vrtu v Galante. Spoločnosť Bysprav s r.o. Galanta  uskutočnila zateplenie troch bytových domov na sídlisku Sever, inštaláciu fotovoltaických panelov, výmenu okien a dverí na spoločných priestoroch a hydraulické vyregulovanie týchto domov. Mesto Galanta realizovalo výmenu okien na základnej škole na sídlisku Sever a  inštaláciu  fotovoltaických panelov. Okrem toho boli z prostriedkov projektu zabezpečené zariadenia (čerpadlá, výmenníky tepla ...) pre rozšírenie využívania geotermálnej energie v nových objektoch.  Všetky dotknuté budovy a inštitúcie sú súčasťou systému geotermálneho diaľkového vykurovania prevádzkovaného spoločnosťou Galantaterm s.r.o. Bližšie informácie o výsledkoch a prínosoch, o spoločenskom vnímaní a o najlepších postupoch nájdete na internetovej stránke www.geothermalcommunities.eu