Galantaterm spol.  s r.o.Odberatelia tepla spoločnosti Galantaterm s.r.o.

image 1Spoločnosť Galantaterm vstupuje na trh s energiou ako výrobca. Tepelnú energiu využíva na účely vykurovania a výrobu teplej úžitkovej vody, ktoré  dodáva odberateľom - správcom bytových domov a iným organizáciam.

 

Naši odberatelia:

    Bysprav s.r.o.
    Bugyi Jozef
    Contesta s.r.o. Bytové domy Hodská
    Facility Group s.r.o . Bytové domy Hodská (predtým Váš správca s.r.o.)
    Facility Group s.r.o . Bytové domy Hodská
    Facility Group s.r.o. Bytové domy Hodská
    Galandia - tepelne využitá geotermálna voda obsahujúca zvyšok tepla pre energetické účely – v súčasnosti je dodávka využitej geotermálnej vody  prerušená na žiadosť odberateľa
    Gastrocentrum s.r.o.
    Hauková Anna
    KOI CARP SLOVAKIA s.r.o. ( predtým HPL s.r.o.)
    Kaskády - tepelne využitá geotermálna voda obsahujúca zvyšok tepla pre energetické účely
    Materská škola – Óvoda Sever
    NsP Sv.Lukáša Galanta a.s.
    Patria –Domov dôchodcov v Galante
    Pohoda seniorov s.r.o. pre Domov sociálnej starostlivosti v Galante
    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ( RÚVZ)
    SBD Sládkovičovo a Galanta so sídlom v Galante
    Skyfit s.r.o.
    Trimont Slovakia s.r.o
    Technospol Slovakia s.r.o.
    Základná škola Gejzu Dusík