Galantaterm spol.  s r.o.


Ochrana životného prostredia

image 1

Spoločnosť Galantaterm s r.o., využíva geotermálnu energiu na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody. Tento alternatívny zdroj nahradzuje fosílne palivo, čím do značnej miery znižuje množstvo emisií znečisťujúce ovzdušie a prispieva tak k ochrane životného prostredia.

Množstvo emisií závisí od vyrobeného množstva tepelnej energie zo zemného plynu, ktorý spoločnosť používa ako náhradný zdroj na doplnenie chýbajúceho výkonu v prípadoch, keď vonkajšie teploty poklesnú pod – 2 oC.

Spoločnosť každoročne spracováva environmentálnu správu pre valné zhromaždenie spoločnosti a aj pre Mestské zastupiteľstvo mesta Galanta, ktorá správa podrobne pojednáva o vplyvoch prevádzky na životné prostredie